Zdravotnická zařízení - Uherský Brod
alergologie a klinická imunologie
dermatovenerologie
diabetologie
endokrinologie
gastroenterologie
gynekologie a porodnictví
hematolologie a transfuzní lékařství
chirurgie
kardiologie
klinická biochemie
léčba bolesti
lékárna
logopedie
nefrologie
neurologie
oční optika
oftalmologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
patologie
pečovatelská služba
pediatrie
pneumologie a ftizeologie
psychiatrie
psychologie
radiologie a zobrazovací metody
rehabilitační a fyzikální medicína
revmatologie
stomatologie
urologie
vnitřní lékařství - interna
všeobecné praktické lékařství
zubní laboratoře