Zdravotnická zařízení - Částkov
všeobecné praktické lékařství